วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความชันของทาง

นี่คือความชันของทางบนดอยสูง ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: