วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

sky and life ชีวิตกับท้องฟ้า

sky and life ชีวิตกับท้องฟ้า  having sky includes the cloud , the life will go on with body and mind too.

การแสงช้างศึก.wmv ยุธหัตถี

การแสงช้างศึก.wmv  แสดงการต่อสู้ศึกด้วยช้างที่เรียกว่า " ยุธหัตถี"

หงอนพญานาค pyanak

หงอนพญานาค  หงอนพญานาค อยู่ที่พระอุโบสถวัดโพธิชัย จังหวัดหนองคาย ทางเจ้านายทางประเทศลาวได้นำมาถวายเป็นสมบัติของสงฆ์

elephant show2.wmv

elephant show2.wmv วีดีโอแสดงความสามารถของช้าง

footpath music.wmv

footpath music.wmv ดนตรีที่แสดงบนทางเท้าสพานลอยประตูน้ำ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา แต่บัดนี้ สถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว นับเป็นภาพวีดีโออดีตที่บันทึกไว้เพื่อความทรงจำ

4 สัจจะกิริยะคาถา Sacca-kiriya gatha

4 สัจจะกิริยะคาถา  Sacca-kiriya gatha
(Learder)
Handa mayaṃ sacca-kiriya gaṭhāyo Bhanāma se:
Let us now chant sacca-kiriya gatha.
(All)
N’atthi me saranaṃ aññaṃ,
I have no other refuge,

Buddho me saranaṃ varaṃ,
The Buddha is my foremost refuge;


Etene sacca-vajjena,
Through the speaking of this truth,


Sotthi te (me) hotu sabbadā.
May you( I) be blessed always.


N’atthi me saranaṃ aññaṃ,
I have no other refuge,

Dhammo me saranaṃ varaṃ,
The Dhamma is my foremost refuge,


Etena sacca-vajjena,
Through the speaking of this truth,


Sotthi te(me) hotu sabbadā.
May you( I ) be blessed always.


N’atthi me saranaṃ aññaṃ,
I have no other refuge,


Sangho me saranaṃ varaṃ,
The Sangha is my foremost refuge,


Etena sacca-vajjena,
Through the speaking of this truth,


Sotthi te ( me ) hotu sabbadā.
May you ( I ) be blessed always.


Ended.