วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

สระน้ำหน้าถ้ำเม็งหยวน เมืองลา เขตสิบสองปันนา สาธารณรับประชาชนจีน

สระน้ำหน้าถ้ำเม็งหยวน เมืองลา เขตสิบสองปันนา สาธารณรับประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/iKuj3lOQ/file.html

บ้านไทลืือโบราณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จีน

บ้านไทลืือโบราณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จีน


http://www.4shared.com/photo/0QwssyAX/file.html

ทางเข้าวัดเชียงป้อม เชียงรุ้ง

ทางเข้าวัดเชียงป้อม เชียงรุ้งhttp://www.4shared.com/photo/_5n_hNLE/file.html

อุบาสกอุบาสิกาเมืองเชียงรุ้งกำลังรับพ

อุบาสกอุบาสิกาเมืองเชียงรุ้งกำลังรับพรจากพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ที่วัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/H_VLNpVM/file.html

ทัศนียภาพสองข้างทาง เชียงรุ้ง-เมืองลา ขุนเขาและป่าไม้่

ทัศนียภาพสองข้างทาง เชียงรุ้ง-เมืองลา ขุนเขาและป่าไม้่

http://www.4shared.com/photo/hLo1vgds/file.htm

อุโมงค์ลอดไต้ภูเขา ถนนสายเชียงรุ้ง-เมืองลา

อุโมงค์ลอดไต้ภูเขา ถนนสายเชียงรุ้ง-เมืองลา ชายแดนสู่ประเทศลาว มีทั้งหมด ๑๐ อุโมงค์ อุโมงที่ยาวที่สุดยาว ๓ กม.อยู่ใกล้กับวนอุทยานแห่งชาติถ้ำ เม็งหยวน เมืองลา เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/3NOA0C85/file.html

วิหารวัดเชียงป้อม เชียงรุ้ง

วิหารวัดเชียงป้อม เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/wa_aAcwt/file.html

เสาหลักเมืองประจำหมู่บ้าน

เสาหลักเมืองประจำหมู่บ้านที่มีการทำการบูชาเทวดาประจำปี ปีละครั้ง เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/photo/djJsBFQJ/file.html