วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

View dai house pole เสาบ้านไทลื้อ on Shareapic.net

View dai house pole เสาบ้านไทลื้อ on Shareapic.net

View dai carry wood ไม้คานไทลื้อ on Shareapic.net

View dai carry wood ไม้คานไทลื้อ on Shareapic.net

View dai house gate ประตูบ้านไทลื้อ on Shareapic.net

View dai house gate ประตูบ้านไทลื้อ on Shareapic.net

View dai ladder บรรใดบ้านไทลื้อ on Shareapic.net

View dai ladder บรรใดบ้านไทลื้อ on Shareapic.net

View dai house บ้านไทลื้อ on Shareapic.net

View dai house บ้านไทลื้อ on Shareapic.net

เทพธิดาแห่งขุนเขา goddess of the mountain


เทพธิดาแห่งขุนเขา เป็นภาพที่พวกเราไปเยี่ยมวิมานแห่งเทพธิดาผู้ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่คณะภาวนาที่ไปภาวนาอยู่ยอดเขาแห่งนี้ และเกิดมีปัญหาเรืองการหลงป่าขึ้น เทพธิดาผุ้ใจงามได้มานำทางให้สามเณรผุ้หลงป่าสามารถเดินทางไปถึงสถานที่ภาวนาบนยอดเขาได้โดยปลอดภัย พระอาจารย์จึงได้ให้ซื้อผ้าแดงไปผุกไว้ที่นี่เพื่อแสดงความขอบคุณ
pc show our meditation team went to say the word of thanks to the goddess who helped the novice who lost in the forest be able to reach the meditation place at the top of the mountain.