วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

give the 5 precept to the meditater

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์อนุโมทนาแก่อมหาอุบาสกเมืองเชียงรุ่งในการเข้ากรรมฐานภาวนา ณ วิหารวัดเชียงป้อม เชียงรุ่ง สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ven.prakrupakasbuddhapak give the 5 precepts to the lay 
buddhist followers in jingpom temple hall,jinghong,xishangbanna,yunnan,china

เตรียมเครื่องไทยทาน เชียงรุ่ง donation preparing

ชาวจีนไทลื้อ เตรียมเครื่องทาน เพื่อถวายในพิธีถวายพระประธานประจำโบสถ์วัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  vdo preparing of donation to support building of the temple hall in jingpom temple,jinghong,xishuangbanna,yunnan,china on 17-2-2013 by dai people.

เตรียมพื้นที่เพื่อทำพิธีถวายพระประธาน ger ready

ชาวจีนไทลื้อ เตรียมพื้นที่เพิื่อทำพิธีถวายพระประธานพร­ะพุทธเชียงแสนที่อัญเชิญมาจากประเทศไทย โดยพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์และคณะ­ศิษยานุศิษย์ dai people is preparing to get ready in the Buddha image giving brought from Thailand to China at jingpom temple,jinghong,xishuangbanna,yunnan,china