วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อีแต๋นจีน

รถอีแต๋นเมืองจีน ไม่ว่าไทยหรือจีน รถอีแต๋นนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของเกษตรกรที่ใช้งานแบบเอนกประสงค์ แต่วิธีการทำและใช้งานอาจจะดัดแปลงผิดแผกแปตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั้น ภาพนี้บันทึกไว้ในเส้นทางจากเมืองเชียงรุ่งสูเมืองลอง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คลองส่งน้ำในจีน

ระบบชลประทานคือคลองส่งน้ำที่ทอดไปเป็นทางยาวสู่ไร่เก(ษตรกรในเมืองจีนบนเส้นทางจากเมืองเชียงรุ่งสู่เมืองลอง เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ในด้านอาหาร ทำให้จีนสามารถส่งผลิตผลเกผษตรตีตลาดในเมืองไทยได้ โดยแถวประตูน้ำ กทม จะมีพ่อค้ามาร้องขายส้มจากประเทศจีนที่ราคาถูกกว่าในประเทศไทย

ที่ราบเชียงรุ่ง

สองข้างทางจากเมืองเชียงรุ่งมุ่งหน้าเมิงโลง (เมืองลอง) เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพราะปลูกจึงเต็มไปด้วยไร่ต่างๆ ที่เห็นเป็นจำนวนมากคือไร่กล้วยหอม บันทึกในคราวที่ติดตามพระอาจารย์ไปเมืองจีนเมือปี ๒๕๕๔