วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สุมังคลคาถา


 สุมังคลคาถา
โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง                                     ขอสรรพมงคลอันดี จงมี
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง                                    ขอความสวัสดีจงมีชั่วนิรันดร์

โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง                                     ขอสรรพมงคลอันดี จงมี
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ                                      ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งหลาย
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง                                    ขอความสวัสดีจงมีชั่วนิรันดร์
โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง                                     ขอสรรพมงคลอันดี จงมี
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆเจ้าทั้งหลาย
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง                                    ขอความสวัสดีจงมีชั่วนิรันดร์

ไม่มีความคิดเห็น: