วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลวงตาพระมหาบัว เยือนภูจ้อก้อเทศน์เรื่องพระอรหันต์

http://www.youtube.com/watch?v=RdX5HMwkoK8&feature=related

หลวงตาพระมหาบัว เยือนภูจ้อก้อเทศน์เรื่องพระอรหันต์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนเทศน์งานหลวงปู่เหรียญ วรลาโภครบ100วัน

http://www.youtube.com/watch?v=lFC1KlHrVIY&feature=related

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนเทศน์งานหลวงปู่เหรียญ วรลาโภครบ100วัน

หลวงพ่อสุมโน ภิกขุ: รายการคนต้นแบบ

http://www.youtube.com/watch?v=cZlea2WO4jg&feature=related

หลวงพ่อสุมโน ภิกขุ: รายการคนต้นแบบ