วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

พระราชวังมหาราชาแห่งไมซอร์ อินเดีย

วังมหาราชาแห่งแคว้นไมซอร์ โบราณเรียกว่า แคว้นไมสาสุระ หรือ มหิสาสุระ เป็นชื่อแห่งเทพเจ้าในรูปควายหรือมหิงสา ที่เชิงเขาจัมมุนดี จะมีรูปหินควายขนาดใหญ่ เป็นที่เคารพของผู้คนในถิ่นนี้