วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

View pay respect to the teacher กราบนมัสการพระอาจารย์ พระครูประกาศ� on Shareapic.net

View pay respect to the teacher กราบนมัสการพระอาจารย์ พระครูประกาศ� on Shareapic.net
pic taken at chiangkhang district of sibsongpanna,china.

View ตีกลอง playing drum on Shareapic.net

View ตีกลอง playing drum on Shareapic.net
drum playing, pic from chiengkhang of sibsonpanna,china

ตีกลองประกาศเมื่อมีเหตุการ์สำคัญ

เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ก็จะมีการตึกลองแบบที่เห็นนี่แหละครับ เพิ่อส่งสัญญาณบอกให้ประชาชนได้รู้ เช่น มีพระเถระผู้ใหญ่มาเยี่ยม หรือมีเรืองความเป็นความตาย หรือเรืองสำคัญอื่นๆ ก็จะมีการตีกลองบอกกล่าว  วันนี้พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์
มาเยี่ยมจึงได้ตีกลองประกาศให้ประชาชนได้ทราบ