วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ย้อนดูยอดดอย

ดอยสูงเสียดฟ้าคือทางที่เราข้ามมา มองย้อนไปดูก็ใจหาย เราข้ามมาได้อย่างไร  แต่สำหรับชาวเขาแล้วถือเป็นของธรรมดาสำหรับเขา แต่ชาวเราดูแล้วก็รศึกใจหาย

ปฏิบัติบูชาภาวนา

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ ปฏิบัติบูชาภาวนา ณ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระอังคารธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนยอดเขาริมฝั่งแม่นำโขง เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ห้องเรียนมหาวิทยาลัยพระพุทธฤศาสนาชั้นสูง

ห้องเรียนมหาวิทยาลัยพระพุทธฟสาสนาชั้นสูง ไมซอร์ อินเดีย นั่งหันหลังชนกัน มีอาจารย์มายืนสอนด้านหน้า แบ่งเป็นช่วงๆ แสดงท่าทางต่างประกอบกาสรสอน

หลวงพี่กับรถตู้

หลวงพี่กับรถตู้ คราวไปเยี่ยมประเทศอินเดีย แถวเมืองไมซอร์ รัฐกานาตัก อินเดีย ก็เจอหลวงพี่รูปหนึ่ง ควบรถตู้ผ่านมาก็เลยเรียก "หลวงพี่หยุดก่อน " เบรกทันที หันหน้ามามอง ก็เลยถามว่าา หลวงพี่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไปทางไหนครับ หลวงพี่ก็บอกให้ทำหน้าตาแบบที่เห็นนี่แหละครับ จากนั้นก็ควบพาหนะคู่ใจห่างออกไปจนสุดสายตา ผมไปจีนก็เจอหลวงพี่ควบมอเตอร์ไซด์ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบนเขา มาอินเดียนี่ท่านควบรถตู้เลย ไปไหนก็เจอแต่พระ