วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

เริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพาน (Part 5)

J:\My Videos\หลวงตามหาบัว วัดอโศการาม.wmv

เรื่องความเป็นมาของวัดพระธรรมจักร

J:\My Videos\วีดีโอฟาร์มจรเข้\elephant fighting.wmv