วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระครูประกาศพุทธพากย์

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์เมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมา คราที่ยังแสวงหาที่บำเพ็ญภาวนาตามป่าเขาต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น ที่ใดเป็นที่เลื่องลือเป็นสถานที่มงคล สัปปายะ ก็ดั้นด้นหาและไปทดลองภาวนาดู และก็เป็นไปดังคำที่โบราณาจารย์ท่านว่าไว้ เพราะสถานที่มงคลเหล่านั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหล่าเทวาอารักษ์ได้ให้ความสนับสนุนจุึนเจือ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีงาม 

๒๐ ปีแห่งการภาวนา

เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา ได้ติดตามพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ไปภาวนา ปีนเขา บุกป่า ดังภาพที่เห็นนี่แหละครับ สถานที่ภาวนาก็นับว่ามีความสำคัญมาก ประกอบกับความขยันมั่นเพียร  ความมุ่งมั่นเพื่อให้เราได้เห็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาเดินป่า ไม้เท้านับว่าเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง โดยเแพาะในขณะที่ปีนเขา เพราะมันสามารถช่วยชีวิตเราได้ในยามพลั้งพลาด การเดินไปพร้อมกับการภาวนากำกับอยู่ทุกย่างก้าว ทำให้จิตสงบ เมื่อจิตสงบแล้ว กายก็เบา จิตก็เบา น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก บอกกับตัวเองเสมอว่า ตราบใดที่เรายังภาวนาอยู่ นั่นก็คือเราได้ทำบุญในข่้อ ภาวนามัย บุญสำเร็จจากการภาวนา อยากได้บุญมากๆก็ภาวนยาไม่หยุด จากความคิดนี้ผมก็นำมาใช้่กับตนเอง จึงภาวนาตลอดเวลาไม่ว่าากลางวันกลางคืน จิตเราจะสามารถทรงสมาธิไว้อยู่เสมอ สมาธิที่ทรงไว้นี่เอง ก่อให้เกิดมหาสติหามหาปัญญา นำพาให้เรารู้เท่าทันกิเลสตัณหามานะทิฏฐิที่เกิดในตน สามารถระงับดับต้นเหตุลงได้่ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อบารมีแก่กล้าสามารถครบบริบูรณ์เมือใด ก็สามารถก้าวล่วงโลกียโครต ก้าวเข้าสู่โลกุตรโครต หรือโคตระภูได้ เมื่อนั้นอมตธรรมก็เป็นอันเราถึงแล้ว จึงขอเชิญชวนพีน้องทั้งหลายใช้แนวคิดเรื่อง ภาวนาตลอดเวลา ภาวนาเอาบุญนี้ เพื่อความเจริญในธรรมแห่งเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญ....

บูรณะพระธาตุปางเยอ เชียงรุ่ง

พระธาตุตุปางเยอ  เป็นพระธาตุเก่าแก่ประจำเมืองเชียงรุ่ง เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพื่อให่้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้สักการะบูชา  ขณะนี้พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง แห่งเมืองเชียง ได้รับเซ็นต์มอบอกนาจจากรัฐบาลให้รับผิดชอบบูรณะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม พระอาจารย์ปรารภว่าจะทำการปิดด้วยทองคำทั้งองค์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีบุญทั้งหลายได้เตรียมทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยกัน เป็นการบูรณะครั้งใหญ่ ให้เป็นทองคำเหลืองอร่ามทั้งองค์ หวังว่าเราทั้งหลายคงจะได้ร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะเมื่อก่อนนั้นพวกเราก็เคยได้ทำมาแล้วด้วยกัน หวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงจะระลึกถึงเรื่องราวนั้นได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นเรื่องราวข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็ตาม