วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระครูประกาศพุทธพากย์

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์เมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมา คราที่ยังแสวงหาที่บำเพ็ญภาวนาตามป่าเขาต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น ที่ใดเป็นที่เลื่องลือเป็นสถานที่มงคล สัปปายะ ก็ดั้นด้นหาและไปทดลองภาวนาดู และก็เป็นไปดังคำที่โบราณาจารย์ท่านว่าไว้ เพราะสถานที่มงคลเหล่านั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหล่าเทวาอารักษ์ได้ให้ความสนับสนุนจุึนเจือ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีงาม 

ไม่มีความคิดเห็น: