วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

hulusi เพลงปี่น้ำเต้าจากสิบสองปันนา จีน


hulusi เพลงปี่น้ำเต้าจากสิบสองปันนา จีน

http://www.4shared.com/video/BbIWzg6t/3_hulusi_song.html

hulusi ปี่น้ำต้า เพลงมหาชัย


hulusi ปี่น้ำต้า เพลงมหาชัย

http://www.4shared.com/video/vklyX8Z5/4_mahachai.html

hulusi ปี่น้ำเต้า เพลงมหาฤกษ์

 hulusi ปี่น้ำเต้า เพลงมหาฤกษ์

http://www.4shared.com/video/m6uItJwI/5_maharerk.html

พิธีหล่อพระพุทธเชียงแสน เพื่อประดิษฐาน ณ เมืองเชียงรุ้ง


พิธีหล่อพระพุทธเชียงแสน เพื่อประดิษฐาน ณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

http://www.4shared.com/video/224w0PJk/6__online.html