วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

พิธีหล่อพระพุทธเชียงแสน เพื่อประดิษฐาน ณ เมืองเชียงรุ้ง


พิธีหล่อพระพุทธเชียงแสน เพื่อประดิษฐาน ณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

http://www.4shared.com/video/224w0PJk/6__online.html

ไม่มีความคิดเห็น: