วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ดอยแขม

นั่งนิ่งอยู่บนก้อนหินยอดดอยแขมที่เห็นไกลๆ นั้นไม่ใช่ใครอื่นย ท่านคือพระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เวอร์จีเนียร์ สหรัฐอเมริกา ท่านแข็งแรงมากในการขึ้นเขา ท่านไปนั่งคอยพระอาจารย์วิชัย ซึ่งกำลังค่อยเดินขึ้นมาอย่าางอ่อนระโหยโรยแรง ทางที่เป็นร่องลึกนรี้เอง รถปีนไม่ไหว เครื่องดับจึงต้องลงไปช่วยเข็ญกัน พอรถไปได้ คนก็หมดกำลัง

๒ เจ้าอาวาส

๒ เจ้าอาวาส คือ พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เวอร จีเนีรยร สหรัฐอเมริอกา และ เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง สาธารณรัประชาชนจีน กำลังกราบพระประธานในโบสถ์วัดเชียงขา