วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รวมภาพติดตามพระอาจารย์ไปเยี่ยมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสิบสองปันนา

รวมภาพถ่ายวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ แห่งเมืองเชียงขาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในคราวที่ติดตามพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์(พระมหาสมพร กตวโร) พระธรรมทูตสายต่างประเทศไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่พระสงฆ์และพุทธสษศาสนิกชนไทลื้อ ในการอุปถัมภ์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ทางการจีนอนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมทางศาสนามาแล้วเป็นเวลาถึง ๑๒ ปี แต่ทว่า การทำลายใช้เวลาสั้นๆ แต่การฟื้นฟูต้องใช้เวลายาวนาน การศึกษาของพระเณรและการศึกษาของเยาวชนในเขตนี้ยังต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายังไม่มีการตั้งโรงเรียนสอนเป็นระบบ สอนกันตามประสาแบบโบราณ