วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559


มะพร้าวให้ลูกดกมีน้ำหอมหวานแก่ผู้คน มีค่าเป็นเงินเป็นทอง แต่เมื่อยามที่ควาทตายมาถึง ย่อมร่วงหล่นเหนือปฐพี ไร้คนเหลียวมอง ฉันใด คนที่ตายไปแล้วถูกทอดทิ้งและรังเกียจด้วยซากศพอันเน่าเหม็น ไร้คา ไร้ราคร ฉันนั้น