วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทำวัตรในพิธีถวายพระประธานโบสถ์วัดเชียงป้อม chanting

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์นำทำวัตรในโบสถ์วัดเชียงป้อมต่อหน้าพระประธาน พระพุทธเชียงแสนที่อัญเชิญมาประดิษฐานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวจีนต่างชื่นชมโสมนัสยิ่ง ในเมตตาของพระอาจารย์มนการไปเยี่ยมเยือนแต่ละครั้ง ven.prakruprakasbuddhapak lead the monks and dai people doing evening chanting at jingpom temple,jinghong,xishuangbanna,yunnan,china on 17-2-2013

บ่อน้ำไทลื้อ dai pond

บ่อน้ำไทลื้อมีเอกลักษณ์แตกต่างจากบ่อน้ำทั่วไปตรงที่มีอาคารครอบบ่อน้ำไว้ มีทางเข้าตักน้ำทางเดียว เชียงรุ่ง สิบสองปันนา ยูนนาน จีน
dai pond differed from the pond of other people because the dai pond built the cover opened only one side for people who want water come to collect it explaned by ven.tukong as in the vdo presentation.

พระพุทธเชียงแสน พระประธานโบสถ์วัดเชียงป้อม

พระพุทธเชียงแสน สร้างขึ้นเพื่อเป็นพรนะประธานโบสถ์วัดเชีย­งป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเป็นพี่น้องกั­นระหว่างไทยและจีน ตามคำอาราธาของตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม สิบสองปันนา พระอาจารย์ได้ดำเนินการให้ความอุปถัมภ์ตาม­กำลังความสามารถมาโดยลำดับ

รำถวายพระพุทธเชียงแสน

เหล่าสตรีเมืองเชียงรุ่งขอรำถวายเป็นพุทธบูชา ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

รำบูชาพระพุทธเชียงแสน ที่เชียงรุ่ง

ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าทำไมเทพธิดาในสวร­รค์จึงมีจำนวนมาก จะเห็นได้จากการบำเพ็ญบุญที่ปรากฏต่อหน้าเ­ราอยู่ในขณะนี้ ว่าเหล่าาสตรีและบุรุษมีมากน้อยแตกต่างกัน­อย่างไร

พระพุทธเชียงแสนสร้างขึ้นและทำการหล่อที่วัดพระธรรมจักร

 บ้านบึง ชลบุรี โดยพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์พร้อมด้วย

คณะศิษยานุศิษย์เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์ วัด

เชียงป้อม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน

จีน

วัดปาเชตย์

รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ใน สิบสองปันนา โดยพุทธสมาคมมณฑลยูนนาน สาขาสิบสองปันนา โดยคณะสงฆ์วัดปาเชต์มหาราชฐาน มีคำราปรภและบทเพลงที่ผมได้รับมาเมื่อคราวติดตามพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ไปเยี่ยมพุทธศาสนิกชนเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงให้เราได้ทราบถึงความเกี่ยวพันธ์กันอย่างต่อเนื่องระหว่างคนไทย เริ่มต้นตั้งแต่อาณาจักรหนองแส (คุนหมิง) โดยมีท่านขุนบรมราชาธิราชเรื่อยมา ถึง สิงสองจุไทย สิบสองปันนา ล้านช้าง ล้านนา ถึงเชียงแสน อยุธยาตามลำดับ โดยทำให้เราได้ทราบถึงภาษาดั้งเดิมของไทยที่วิวัฒนาการมาถึงยุตปัจจุบัน

ven.prakru siridhammavites

พระครูสิริธรรมวิเทศ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ven.phrakru siridhammavites in jinghong,xishuangbanna,yunnan,china 17-2-2013

ภาพสวดมนต์วัดพระธรรมจักร