วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รำบูชาพระพุทธเชียงแสน ที่เชียงรุ่ง

ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าทำไมเทพธิดาในสวร­รค์จึงมีจำนวนมาก จะเห็นได้จากการบำเพ็ญบุญที่ปรากฏต่อหน้าเ­ราอยู่ในขณะนี้ ว่าเหล่าาสตรีและบุรุษมีมากน้อยแตกต่างกัน­อย่างไร

พระพุทธเชียงแสนสร้างขึ้นและทำการหล่อที่วัดพระธรรมจักร

 บ้านบึง ชลบุรี โดยพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์พร้อมด้วย

คณะศิษยานุศิษย์เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์ วัด

เชียงป้อม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน

จีน

ไม่มีความคิดเห็น: