วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลับจากการปฏิบัติศาสนกิจที่สหรัฐ


พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ (พระมหาสมพร กตวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้อุปถัมภ์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน กลับจากการไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดญาณรังษี วอร์ชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา วันที่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ