วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

บ้านไท แห่งเมืองเชียงขาง

บ้านไท แห่งเมืองเชียงขาง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีน


http://www.flickr.com/photos/somlak/page12/

ถวายพระธาตุแก่ท่านเจ้าคณะเมืองเชียงขาง


ถวายพระธาตุแก่ท่านเจ้าคณะเมืองเชียงขาง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีนhttp://www.flickr.com/photos/somlak/page10/

ศรัทธาชาวพุทธในดินแดนอาฬวะกะยักษ์

ศรัทธาชาวพุทธในดินแดนอาฬวะกะยักษ์ เมืองเชียงขาง เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา ประเทศจีนน


http://www.flickr.com/photos/somlak/page9/

ออกบิณทบาต ที่เมืองเชียงขาง


ท่านอาจารย์พระคครูประกาศพุทธพากย์ ออกบิณทบาต ที่เมืองเชียงขาง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีน


http://www.flickr.com/photos/somlak/page8/

พิธีกรรมทางศาสนาที่วัดเชียงขาง

พิธีกรรมทางศาสนาที่วัดเชียงขาง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีน


http://www.flickr.com/photos/somlak/page6/