วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

พิธีกรรมทางศาสนาที่วัดเชียงขาง

พิธีกรรมทางศาสนาที่วัดเชียงขาง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีน


http://www.flickr.com/photos/somlak/page6/

ไม่มีความคิดเห็น: