วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

กินนร ผู้เรืองฤทธิ

กินนรผู้เรืองฤทธิ์

แด่คุณครู

คุณครูผู้สอนสั่ง กำลังอรรถาธิบายเรื่องราวความเป็นมาแห่งความอลังการแห่งพิธีที่ท้องสนามหลวง

ศิลปแห่งหิมพานต์

ศิลปอันสวยงามที่ช่างได้จัดทำขึ้น จากวรรณคดีแห่งป่าหิมพานต์อันใกลโพ้น