วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

พระอาจารย์กำหนดจิตอำลาเหล่าทวยเทพถ้ำเม็งหยวน

พระอาจารย์กำหนดจิตอำลาเหล่าทวยเทพถ้ำเม็งหยวน เมืองลา สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/nPjC2P2j/mengyuan2.html

ป้ายบอกที่จอดรถุไฟฟ้าเป็นภาษาไทย

ป้ายบอกที่จอดรถุไฟฟ้าเป็นภาษาไทย

http://www.4shared.com/photo/bEPrZbej/mengyuan3.html

โครงสร้างบ้านไทลื้อ สิบสองปันนา ปรนะเทศจีน สร้างด้วยวิธีเจาะ เข้าลิ่มสลัก

โครงสร้างบ้านไทลื้อ สิบสองปันนา ปรนะเทศจีน สร้างด้วยวิธีเจาะ เข้าลิ่มสลัก

http://www.4shared.com/photo/NLGWMZ7L/_online.html

ลูกหลานทรพี เมืองลา สิบสองปันนา ประเทศจีน

ลูกหลานทรพี เมืองลา สิบสองปันนา ประเทศจีน


http://www.4shared.com/photo/4x4uK1uf/_online.html

ภาพงานพระราชทานสรงน้ำศพ พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย) วัดพระพิเรนทร์

ภาพงานพระราชทานสรงน้ำศพ พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย) วัดพระพิเรนทร์


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=199444156