วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

venerable Acharya Buddharakkhita thera พระพุทธรักขิตเถระ

Venerable Acharya Buddharakkhita thera, the meditation master, at mahabhodhi society , Bangalore , India.

ฤาษีเกศแก้ว.wmv

ฤาษีเกศแก้ว.wmv
ฤาษีตนนี้ มาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จอาจารย์ สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพสิรินทราวาส ผมเองได้พบฤาษึตนนี้ในคราวที่ไปงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระราชวรญาณมุนี ( พระมหาสุจินต์ วิเสโส) วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู กับพระอาจารย์ พระครูประกาศพุทธพากย์