วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

hulusi ปี่น้ำเตา หรือขลุ่ยน้ำเต้า

hulusi เป็นปี่น้ำเต้า จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้นกำเนิดมาจากดนตรีที่ไทลื้อใช้อยู่โดยทั่วไปแถวมณฑลยูนนานโดยเฉพาะสิบสองปันนา
เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หนุ่มใช้เป่าจีบสาวในสมัยโบราณของไทลื้อ