วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

อริยสัจจ์ ๔ โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

 อริยสัจจ์ ๔ โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


http://www.4shared.com/mp3/ZiKxBzRr/05___.html

สนทนาธรรม โดยหลวงป่แหวน สุจิณฺโณ


สนทนาธรรม โดยหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

http://www.4shared.com/mp3/XTVCBOSb/08_320__.html

ภาพน้ำตกที่วัดพระธรรมจักร

ภาพน้ำตกที่วัดพระธรรมจักร

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.278270668878640.70988.100000871269918&type=3

ภาพสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระธรรมจักร

ภาพสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระธรรมจักร


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.304322272940146.75646.100000871269918&type=3

แสวงบุญในแดนพุทธภูมิ


แสวงบุญในแดนพุทธภูมิ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.316000908438949.78095.100000871269918&type=3

ท่่านอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์

ท่่านอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้อุปถัมภ์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาท เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.144412195597822.24543.100000871269918&type=3

ธรรมะพเนจร โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร


ธรรมะพเนจร โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48688805

วีดีโอ กิจกรรม วัดมกุฏกษัตริยาราม


วีดีโอ กิจกรรม วัดมกุฏกษัตริยาราม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=55679627