วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

พระธาตุปางเยอ phradhatpangyer

พระธาตุปางเยอ phradhatpangyer
พระธาตุปางเยอ เป็นพระธาตุบรรจุพระธาตุเกศาของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุคู่เมืองเชียงรุ้งแต่โบราณ ตั้งอยู่บนยอดเขา ใจกลางเมืองเชียงรุ้ง หลังจากที่รัฐบาลสมัยเหมาเจ๋อตุงได้ยึดเป็นของรัฐ มาบัดนี้ ได้มีการจัดตั้งเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนาขึ้น ผู้บริหารเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนาจึงดำริ ถวายวัดและธรณีสงฆ์ต่างๆ กลับคืนให้แก่พระพุทธศาสนาต่อไป พระธาตุปางเยอ ได้รับการถวายคื่นแล้ว โดยพระอาจารย์ ขง แห่งวัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ้งเป็นผู้เช๊นต์รับมอบ
มาบัดนี้ จะต้องมีการซ่อมแซม
๑ พระบรมธาตุ
๒ พระวิหาร
๓ พระอุโบสถ
ซึ่งเก่าชำรุดไปตามกาลเวลา
หากท่านผู้ใจมีจิตศรัทธา อยากจะทำบุญในการบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุของสงฆ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในแคว้นไทเดิม อันสืบเนื่องมาแต่เมืองหนองแส มาจนถึงเมืองเชียงรุ้งแห่งนี้ อันมีท่านขุมบรมราชาธิราชสถาปนาไว้แต่โบราณเพื่อลูกหลานไท หากจะไปเยี่ยมชมก็ปรึกษากันได้ โดยมีพระอาจารย์ขงแห่งวัดเชียงป้อม แห่งเมืองเชียงรุ้งยินดีให้การต้อนรับทุกท่าน
เดินทางจาก กทม ถึง เชียงรุ้งสะดวกมีถนนถึงกัน หรือทางอากาศก็มีสายการบิน china airline จากสุวรรณภูมิ - เชียงรู้ง ประจำ
ในภาพพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ กับพระอาจารย์ขง ได้ไปบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่พระธาตุปางเยอ และ ท่านก็รับปากกับพระอาจารย์ขง ว่าจะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมด้วย

สมลักษณ์ วันโย
ผู้แจ้งข่าว

ภาพนครธม nakonthom pic

ภาพนครธม nakonthom pic
pic from nakornthom or ankor at siamriap,kampucha
ภาพนครธม แห่งเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ภาพผนังวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม

ภาพผนังวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม
pic on the wall of vihara watmakutkasatriyaram,bangkok,Thailand.