วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทางสู่ดอยแขมเก็บภาพเส้นทางจาหเมืองเชียงรุ่งไปสู่เมิงโลงหรือเมืองลอง  จากเมืองลองก็เริ่มไต่ขึ้นไปเรื่อยสู่ดอยที่สูงที่สุดในดินแดนแห่งนี้ที่ได้ชื่อขนานนามว่า ดอยแขม สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเขาผู้คนอาศัยอยู่ห่างกัน นานๆจะได้เห็นผู้คน เป็นหนทางเปลี่ยว ทางทุรกันดาร ยาก ลำบาก