วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปฏิบัตอิบูชาภาวนาที่พระธาตุเจดีย์เมืองอาฬวี

พระอังคารธาตแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กษัตริย์เมือง
อาฬวีได้ส่งทมูตไปขอมาจากเมืองกุสินารา ภายหลังพุทธปริอนิพพานแล้วนำมาประดิษฐานไว้ในพระธาตุึเจดีย์แห่งนี้เพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา