วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บรรยากาศงานวัดอโศการาม 31-1-49

บรรยากาศงานวัดอโศการาม  31-1-49

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48474387

ภาพจากวัดอโศการาม

ภาพจากวัดอโศการาม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48372428

พระอาจารย์ พระครูนันทปัญญาคุณ สอนกรรมฐาน

พระอาจารย์ พระครูนันทปัญญาคุณ สอนกรรมฐาน


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48371095

วีดีโอเพลง ดนตรีบรรเลง

วีดีโอเพลง ดนตรีบรรเลง


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=93013528

ภูมิประเทศ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

ภูมิประเทศ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=80459884

ชีวิต ศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ไท

ชีวิต ศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#

สภาพบ้านเรือนชาวไท ในเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

สภาพบ้านเรือนชาวไท ในเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=80456572

ภาพปรักหักพังแห่งนครธม ประเทศกัมพูชา


ภาพปรักหักพังแห่งนครธม ประเทศกัมพูชา

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48345879

ภาพนครธม ประเทศกัมพูชา 8-1-50


ภาพนครธม ประเทศกัมพูชา  8-1-50

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48345846

ภาพกองผ้าป่าบูรณพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม


ภาพกองผ้าป่าบูรณพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม ถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน   31-1-49 


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48371236

พระครูประกาศพุทธพากย์ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส หนองบัวลำภู


พระครูประกาศพุทธพากย์ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส หนองบัวลำภู


 http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48378632

ภาพโรงทานในงานทอดผ้าป่าวัดอโศการาม 31-1-49ภาพโรงทานในงานทอดผ้าป่าวัดอโศการาม 31-1-49


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48378552
ภาพการปฏิบัติศาสนกิจ


http://www.flickr.com/photos/somlak/page5/