วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ภาพกองผ้าป่าบูรณพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม


ภาพกองผ้าป่าบูรณพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม ถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน   31-1-49 


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48371236

ไม่มีความคิดเห็น: