วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

เปรตงู snake peta

บุคคลผู้มีปกติหลอกลวงผู้อื่น เป็นบาปกรรมทำให้ได้รับความทุกข์ทรมาณในนรกเป็นเปรตงู
one who deceives the others is punished in the hell as the spirite of snake.

สกลพระธาตุเชิงชุม สกลนคร 16-3-54

สกลพระธาตุเชิงชุม สกลนคร 16-3-54
ภาพบริเวณพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 6-3-54 คราวติดตามพระอาจารย์ พระครูวินัยธรสวัสดิ์ ญาณพโล

ภาพจากวัดปู่เสือ photos from watpoosua

ภาพจากวัดปู่เสือ photos from watpoosua
บันทึกภาพนี้ไว้เมื่อคราวติดตามพระอาจารย์ พระครูวินัยธรสวัสดิ์ ญาณพโล ไปเยี่ยม พระอาจารย์ ปู่เสือที่จังหวัดสกลนคร

พระธาตุปางเยอ phradhatpangyer

พระธาตุปางเยอ phradhatpangyer