วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยาขรัตนโกสินทร โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยาขรัตนโกสินทร โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/5ZWCccTx/030_.html

ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/TmX_jWv5/027__1.html

พระพุทธศาสนาในอิหร่านขอินเดีย ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระพุทธศาสนาในอิหร่านขอินเดีย ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/Lr7Llt_P/026_-_2.html

พระพุทธศาสนาในอิหร่านขอินเดีย โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระพุทธศาสนาในอิหร่านขอินเดีย โดย อ.เสถียร  โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/nvMCrcDB/025_-_1.html

พระพุทธศาสนาในอินเดีย ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระพุทธศาสนาในอินเดีย ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/3oiGk7TP/024__2.html

พระพุทธศาสนาในอินเดีย โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

พระพุทธศาสนาในอินเดีย โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/p9iSV7WY/023__1.html

งานพระธรรมทูต ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


งานพระธรรมทูต ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/n5OgRG3b/022__2.html

งานพระธรรมทูต โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

งานพระธรรมทูต โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/Opdixr5m/021__1.html

ประวัติพระพุทธศาสนา โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

ประวัติพระพุทธศาสนา โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/25aZm-eA/020_.html