วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มมร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวาย

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวาย พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ) เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ อดึตคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


http://www.4shared.com/photo/F2Aqby2S/5_mua5.html?

ศิษย์กราบคารวะขอขมาพระอาจารย์ พระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย)

ศิษย์กราบคารวะขอขมาพระอาจารย์ พระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย)


http://www.4shared.com/photo/q_jEU0j4/3_mua3.html?

สัญญาบัตร พัดยศ พระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย) วัดพระพิเรนทร์


สัญญาบัตร พัดยศ พระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย) วัดพระพิเรนทร์

http://www.4shared.com/photo/-fmFHf6e/2_mua2.html?

ภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย)


ภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย) วัดพระพิเรนทร์ 31-3-55


http://www.4shared.com/photo/lYZmRJvN/1_mua1.html?

ชา ปูเอ้อ ล้างก่อนชง

ชา ปูเอ้อ ล้างก่อนชง


http://www.4shared.com/photo/oF9nbp3C/1_teat1.html

การชงชา ปูเอ้อ แห่งสิบสองปันนา

การชงชา ปูเอ้อ แห่งสิบสองปันนา


http://www.4shared.com/photo/Gt_WF_FK/2_tea2.html

เพดานถ้ำเม็งหยวน ก่อนจะลาจากมา

เพดานถ้ำเม็งหยวน ก่อนจะลาจากมา

http://www.4shared.com/photo/yiXuu8OX/9_mengyuan9.html

ดูหินตา ยาย ด้านตรงข้าม คงจะพอแล้วนะเรืองหินตา ยาย

ดูหินตา ยาย ด้านตรงข้าม คงจะพอแล้วนะเรืองหินตา ยาย


http://www.4shared.com/photo/wOASR2Ex/8_mengyuan8.html

ดูหินตา ยาย ด้านข้าง


ดูหินตา ยาย ด้านข้าง


http://www.4shared.com/photo/wRWhlSvV/7_mengyuan7.html

ความสูงของหินตา ยาย

ความสูงของหินตา ยาย


http://www.4shared.com/photo/-gxCX16i/6mengyuan6.html

โฟกัสให้ดูไข่ตาชัดๆ

โฟกัสให้ดูไข่ตาชัดๆ


http://www.4shared.com/photo/x5HdDO0Z/4_mengyuan4.html

หินตาและหินยายคู่กัน

หินตาและหินยายคู่กัน


http://www.4shared.com/photo/5LVP4lUQ/3_mengyuan3.html

หินตาแห่งถ้ำทรพีหรือถ้ำเม็งหยวน

หินตาแห่งถ้ำทรพีหรือถ้ำเม็งหยวน


http://www.4shared.com/photo/VAcfKaL1/2_mengyuan2.html

ทางเดินภายในถ้ำทรพี

ทางเดินภายในถ้ำทรพี

http://www.4shared.com/photo/Oy2WT9_h/19_mengyuan19.html

สมบัติเทวดาให้

สมบัติเทวดาให้http://www.4shared.com/photo/yssLReD3/18_mengyuan18.html

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์และพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์และพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ้ง กำลังสำรวจดูถ้ำทรพี หรือถ้ำเม็งหยวน เมืองลา สิบสองปันนา สาธารณรับประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/photo/T_hAfs6n/17_mengyuan17.html

สะพาน (โข)ข้ามธารน้ำในถ้ำทรพี(เม็งหยวน)

สะพาน (โข)ข้ามธารน้ำในถ้ำทรพี(เม็งหยวน) เมืองลา สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/photo/h5GMtyDX/15_mengyuan15.html

พระพุทธรูปในถ้ำทรพี (เม็งหยวน)

พระพุทธรูปในถ้ำทรพี (เม็งหยวน)


http://www.4shared.com/photo/aV8RqVUG/14_mengyaun14.html

พื้นถ้ำ ทรพี (เม็งหยวน)

พื้นถ้ำ ทรพี (เม็งหยวน)


http://www.4shared.com/photo/9rGXiiGU/13_muenyuan13.html