วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

อวยพรเด็กเมืองเชียงขาง


อวยพรเด็กเมืองเชียงขาง

http://www.4shared.com/video/WkU1Ryb5/_online.html

พระอาจารย์สำรวจกับพระอาจารย์ขง พระธาตุปางเยอ


พระอาจารย์สำรวจกับพระอาจารย์ขง  พระธาตุปางเยอ

http://www.4shared.com/video/3K8Y_Sa-/_online.html

ป่คำแสนและลูกหลาน

ป่คำแสนและลูกหลาน

http://www.4shared.com/video/0QkRDXUf/_online.html

บิณทบาตที่เมืองเชียงขาง

บิณทบาตที่เมืองเชียงขาง

http://www.4shared.com/video/-nSRb6Uo/_online.html

ด้ายมงคลสำหรับเด็กๆ

ด้ายมงคลสำหรับเด็กๆ

http://www.4shared.com/video/1wqdl3eH/_online.html

ชมวัดใหญ่ไทลื้อ ที่เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา


ชมวัดใหญ่ไทลื้อ ที่เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนาhttp://www.4shared.com/video/RI_3A_XK/_online.html

ชมการตีกลองต้อนรับบุคคลสำคัญตามประเพนีท้องถิ่น

ชมการตีกลองต้อนรับบุคคลสำคัญตามประเพนีท้องถิ่น

http://www.4shared.com/video/G4VAcO6U/_online.html

อวยพรให้ลูกหลานชาวไท


อวยพรให้ลูกหลานชาวไท


http://www.4shared.com/video/7BrX1uG7/_online.html

การศึกษาภิกษุสามเณรสิบสองปันนา


การศึกษาภิกษุสามเณรสิบสองปันนา


http://www.4shared.com/video/WwrkJPgh/_online.html

บัณทิตกล่าวต้อนรับพระอาจารย์ที่เมืองเชียงขาง

บัณทิตกล่าวต้อนรับพระอาจารย์ที่เมืองเชียงขาง


http://www.4shared.com/video/_dom7eh9/_online.html

พระอาจารย์กล่าวคำอำลาพุทธศาสนิกชนลูกหลานสิบสองปันนา


พระอาจารย์กล่าวคำอำลาพุทธศาสนิกชนลูกหลานสิบสองปันนา

http://www.4shared.com/video/lMIVx-pu/_online.html

อภิธรรมมหายาน โดย อ.เสถียร โพธนันทะ

อภิธรรมมหายาน โดย อ.เสถียร โพธนันทะ


http://www.4shared.com/mp3/cYh-Vn1s/041_.html

พระไตรปิฏกมหายาน โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระไตรปิฏกมหายาน โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/Hynd-JM2/040_.html

นิกายมหายาน ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


นิกายมหายาน ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/4DAFRN9X/039__2.html

นิกายมหายาน ๑ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


นิกายมหายาน ๑ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/XJVZQPIr/038__1.html

พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น โดย อ.เสถียร โพธินันทะhttp://www.4shared.com/mp3/EQ6R0Sae/037_.html

พระถังซัมจั๋ง ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระถังซัมจั๋ง ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/lfOLOipb/036__2.html

พระถังซัมจั๋ง ๑ โดย อ. เสถียร โพธินันทะ

พระถังซัมจั๋ง ๑ โดย อ. เสถียร โพธินันทะhttp://www.4shared.com/mp3/uW3VoTHk/035__1.html

พุทธศิลปในประเทศจีน โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พุทธศิลปในประเทศจีน โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/Qt3hRT3r/034_.html

พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอนที่ี ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ตอนที่ี ๒ โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


http://www.4shared.com/mp3/wp7EiFnP/033__2.html

พระพุทธศาสนาในประเทศจีน โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระพุทธศาสนาในประเทศจีน โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/ugRxQVRX/032__1.html

พระพุทธศาสนาในธืเบต โดย อ.เสถียร โพธินันทะ


พระพุทธศาสนาในธืเบต โดย อ.เสถียร โพธินันทะ

http://www.4shared.com/mp3/jUsnjkzz/031_.html

ป่คำแสน เจ้าของภัตตาคารเมืองเชียงรุ้ง

ป่คำแสน เจ้าของภัตตาคารเมืองเชียงรุ้ง พร้อมลูกหลานนมัสการพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้อุปถุมภ์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรับประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/video/5f88a1w-/_online.html