วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

ชมวัดใหญ่ไทลื้อ ที่เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา


ชมวัดใหญ่ไทลื้อ ที่เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนาhttp://www.4shared.com/video/RI_3A_XK/_online.html

ไม่มีความคิดเห็น: