วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

ชมการตีกลองต้อนรับบุคคลสำคัญตามประเพนีท้องถิ่น

ชมการตีกลองต้อนรับบุคคลสำคัญตามประเพนีท้องถิ่น

http://www.4shared.com/video/G4VAcO6U/_online.html

ไม่มีความคิดเห็น: