วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดีวีดี ๑๑๘ ปี มมร


ดีวีดี ชุด ๑๑๘ ปี มมร
แสดงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
บอกกล่าวเล่ารำลึกนึกถึงความหลัง ของ ท่านอาจารย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทรงาม
ผู้ประพันธ์ " ลีลาวดี" ดังโด่งดัง ท่านได้เล่าถึงแรงบรรดาลใจทำให้สร้างสรรบทประพันธ์อันอมตะชิ้นนี้ขึนมาในบรรณโลก
ท่านได้เล่าถึงความยากลำบากของการดำเนินการของ มมร ตั้งแต่เริ่มแรก คือ รุ่นที่ ๑ จนกระัทั่งมาถึง มมร
ปัจจุบัน ที่ยิื่งใหญ่
ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีน้ำเสียงอันเป็นที่ยอมรับ ในเรืองแหล่ ได้พรรณาความเป็นมาของ มมร ในบทเพลงของท่านอย่างน่าฟัง เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ไทยและ มมร ให้เราได้ซาบซึ้งและเข้าใจ

ส่วนอาจารย์ มงคล มาลี ก็ไม่น้อยหน้า ศิษย์เก่าผู้มีลีลาแห่งแหล่ ไม่แ้พ้ศิลปินแห่งชาติก็มากล่าวบทเพลงของท่านเป็นการเทิดพระคุณของสถาบัน คือ มมร ได้อย่างละเอียดลึกชึ้ง กินใจ

ชุดนี้ทำขึ้นมา เพื่อ

๑ บันทึกประวัติความเป็นมาของ มมร
๒ แสดงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของศิษย์ เก่า มมร ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง ปัจจุบัน
๓ แสดงความรู้สึกเทิดทูนสถาบันที่ให้ความรู้ สร้างชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าเป็นที่ประจักษ์มาโดยลำดับ

มีอยู่ ๕ แผ่น
ราคา  ๙๙๙ บาท
รายได้สมทบทุนสมาคมศิษย์เก่า มมร

คลิกดูรายละเอียดที่ลิงค์ข้างล่างที่ให้ไว้นะครับ


http://www.mua54.org/board/index.php?topic=527.0