วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยักษ์ ตืน

ยักษ์ตื่น ถือกระบองพร้อมตีได้เสมอ แต่เมื่อมันอยู่ท่านี้นานๆ เข้ามันก็เหนือย กลายเป็นยักษ์หลับไปได้เหมือนกัน
ยักษ์ตนนี้ ถ่ายภาพไว้เมือตอนติดตามพระอาจารย์ พระครูประกาศพุทธพากย์ไปสืบพระพุทธศาสนาที่เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยักษ์หลับ เมืองเชียงรุ้ง สิบสอบปันนา

ยักษ์ตนนี้ เฝ้าอยู่ที่วัดใหญ่ไทลื้อ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ถ่ายไว้เมื่อคราวที่ท่านอาจารย์ พระครูประกาศพุทธพากย์แห่งวัดพระธรรมจักร อัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐานไว้ที่แคว้นสิบสองปันนาแห่งนี้