วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยักษ์หลับ เมืองเชียงรุ้ง สิบสอบปันนา

ยักษ์ตนนี้ เฝ้าอยู่ที่วัดใหญ่ไทลื้อ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ถ่ายไว้เมื่อคราวที่ท่านอาจารย์ พระครูประกาศพุทธพากย์แห่งวัดพระธรรมจักร อัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐานไว้ที่แคว้นสิบสองปันนาแห่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: