วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

อีกา เป็นหงส์ไม่ได้

อีกา เป็นหงส์ไม่ได้


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=168259304

เหี้ย หรือตัวเงินตัวทอง

เหี้ย หรือตัวเงินตัวทอง

http://www.flickr.com/photos/somlak/6840441396/

ธรรมะคือแสงสว่าง โดย หลวงป่ประสาร


ธรรมะคือแสงสว่าง โดย หลวงป่ประสาร

http://www.4shared.com/mp3/858nO1Dp/01____New.html

ลิงค์เข้าไปดูภาพพระธาตุปางเยอและบริเวณพระธาตุ


ลิงค์เข้าไปดูภาพพระธาตุปางเยอและบริเวณพระธาตุ

http://somlakwanyo.multiply.com/photos/album/4/4?&show_interstitial=1&u=%2Fphotos%2Falbum