วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

ศิษย์อโศการามในสหรัฐ

ศิษย์อโศการามในสหรัฐ


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48371066

รวมภาพบูรพาจารย์วัดอโศการาม ๓

รวมภาพบูรพาจารย์วัดอโศการาม ๓


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48475182

ภาพบูรพาจารย์วัดอโศการาม ๒

ภาพบูรพาจารย์วัดอโศการาม ๒


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48372208

ภาพบูรพาจารย์วัดอโศการาม

ภาพบูรพาจารย์วัดอโศการาม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48372636

ภาพเตรียมงานวันที่ 31-1-49

ภาพเตรียมงานวันที่ 31-1-49


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48372526

ภาพเก่าวัดอโศการาม

ภาพเก่าวัดอโศการาม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48372474

ภาพหลวงปู่บุญฤทธิ์


ภาพหลวงปู่บุญฤทธิ์

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48371140

ภาพวัดอโศการาม 31-1-49

ภาพวัดอโศการาม 31-1-49


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48474387

ภาพจากวัดอโศการาม


ภาพจากวัดอโศการาม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48372428

พระราชวินัยโสภณ วัดมกุฏกษัตริยาราม


พระราชวินัยโสภณ วัดมกุฏกษัตริยาราม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48371185

ภาพผ้าป่าบุรณะพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม


ภาพผ้าป่าบุรณะพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48371236

ภาพโรงทานที่วัดอโศการาม

ภาพโรงทานที่วัดอโศการาม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48378552

วีดีโอวัดมกุฏกษัตริยาราม

วีดีโอวัดมกุฏกษัตริยาราม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=55679627

ภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48478122

าพฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม

ภาพฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48477223

เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก


เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48346660

สรงน้ำพระครูประกาศพุทธพากย์


สรงน้ำพระครูประกาศพุทธพากย์

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48346591

จำพรรษาแรกที่เขาชมพู่ ปี 2535


จำพรรษาแรกที่เขาชมพู่ ปี 2535

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48346577

ภาพแกะสลักบนหน้าต่างพระอุโบสถ วัดศรีเมือง

ภาพแกะสลักบนหน้าต่างพระอุโบสถ วัดศรีเมือง นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48378678

ทางเข้าวัดพระธรรมจักร

ทางเข้าวัดพระธรรมจักร


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48346246

ภาพปรอทในหอย ที่วัดพระธรรมจักร

ภาพปรอทในหอย ที่วัดพระธรรมจักรhttp://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48345994

ภาพงานทอดกฐินวัดพระธรรมจักร

ภาพงานทอดกฐินวัดพระธรรมจักร


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=55250648

ถวายสักการะหลวงปู่ พระธรรมปาโมกข์


ถวายสักการะหลวงปู่ พระธรรมปาโมกข์ วัดมกุฏกษัตริยาราม

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48345740

ถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชวินัยโสภณ

ถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชวินัยโสภณ ( พระมหาบุญธรรม ปุญฺญมโย)


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48345650

ภาพกินเจที่วัดพระธรรมจักร


ภาพกินเจที่วัดพระธรรมจักร


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48369926

บรรยากาศบริเวณวัดพระธรรมจักร บ้านบึง ชลบุรี


บรรยากาศบริเวณวัดพระธรรมจักร บ้านบึง ชลบุรี


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48369874