วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก


เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก

http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=48346660

ไม่มีความคิดเห็น: