วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปากทางเข้าถ้ำจะมีหินควาย

ปากทางเข้าถ้ำจะมีหินควายอยู่บอกให้รู้ว่าเป็นถ้ำที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับควายตามตำนาน ทรพี ทรพา ซึ่งถูกฆ่าตายอยู่ในถ้ำนี้http://www.4shared.com/photo/rsa39opC/file.html

ชมรมนักท่องเที่ยวป่ากางเต้นของหมู่บ้านถ้ำเม็งหยวน

ชมรมนักท่องเที่ยวป่ากางเต้นของหมู่บ้านถ้ำเม็งหยวน เมืองลา เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/JBSb11bk/file.html

มีดฆ่าควายตามประเพนีฆ่าควายของหมู่บ้านถ้ำเม็งหยวน

มีดฆ่าควายตามประเพนีฆ่าควายของหมู่บ้านถ้ำเม็งหยวน เมืองลา เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
สาธารณรับประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/RvTSg2Co/file.html

ทรพี ทรพา

ประเพนีฆ่าควายปฏิบัติกันมายาวนาน โดยอาศัยตำนาน เรื่องทรพี ทรพา ที่ต้องถูกขังไว้ในถ้ำนี้และถูกฆ่าตายในที่สุด จึงเกิดประเพนีฆ่าควายบูชาเทวดาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันhttp://www.4shared.com/photo/Io9ndkLn/file.html