วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ชมรมนักท่องเที่ยวป่ากางเต้นของหมู่บ้านถ้ำเม็งหยวน

ชมรมนักท่องเที่ยวป่ากางเต้นของหมู่บ้านถ้ำเม็งหยวน เมืองลา เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/JBSb11bk/file.html

ไม่มีความคิดเห็น: