วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ห้องน้ำทำด้วยไม้สวยงาม ดินแดนแห่งนี้คือเมืองลา ยังคงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์

ห้องน้ำทำด้วยไม้สวยงาม ดินแดนแห่งนี้คือเมืองลา ยังคงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์http://www.4shared.com/photo/a0_IR5wh/jinghong12_2.html

ความกว้างของอุโมงค์ลอดไต้ภูเขา

ความกว้างของอุโมงค์ลอดไต้ภูเขา ถนนเชียงรุ้ง-เมืองลา สามารถรองรับรถบรรทุกดขนาดใหญ่ได้
ถนนสายนี้เองที่ใช้เชื่อม กทม-เชียงรุ้ง โดยผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


http://www.4shared.com/photo/HTnS1o5z/jinghong010.html

การทำความเคารพพระของไทลื้อ

การทำความเคารพพระของไทลื้อ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
จะนั่งลงไหว้บนพื้น จะเห็นผู้หญิงเป็นส่วนมากที่สนใจเข้าวัด ผู้ชายจะมีเป็นส่วนน้อย เพราะเหตุนี้เอง
จึงปรากฏว่ามีเทพธิดาในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นจำนวนมาก ในดินแดนแห่งนี้http://www.4shared.com/photo/9U3buVUH/jinghong006.html