วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ความกว้างของอุโมงค์ลอดไต้ภูเขา

ความกว้างของอุโมงค์ลอดไต้ภูเขา ถนนเชียงรุ้ง-เมืองลา สามารถรองรับรถบรรทุกดขนาดใหญ่ได้
ถนนสายนี้เองที่ใช้เชื่อม กทม-เชียงรุ้ง โดยผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


http://www.4shared.com/photo/HTnS1o5z/jinghong010.html

ไม่มีความคิดเห็น: